Wij zijn in de volgende gebieden actief:

 Gebiet D fr NL Seite  

Ostfriesland/Friesland (rood)

In het noorden van Ostfriesland (de ‘kop’ van Niedersachsen) zijn de bedrijven in de regel goed verkaveld en ligt het grootste gedeelte van de grond in de huiskavel of op korte afstand van het bedrijf. Het gebied is qua landschap te vergelijken met Noord Groningen en Noord Friesland.

Middenin Ostfriesland, rond Wiesmoor, en ter hoogte van de Nederlandse plaatsen Winschoten en Emmen zijn de veengebieden. Deze gebieden zijn wat meer besloten door de aanwezigheid van bomen. Op een aantal plaatsen in het veen zijn mooie verkavelingsbedrijven te vinden.

De melkveebedrijven hebben in dit gebied gemiddeld 60 tot 70 hectare grond en melken ongeveer 70 koeien. Akkerbouw is in bepaalde regio´s ook mogelijk. In Ostfriesland/Friesland vindt men zand, veen en kleigrond.

 Ostfriesland RadkarteKopie

 

Ammerland (bruin)

Tussen Leer en Oldenburg, rond de Autobahn, is een echt zandgebied. Net als in de veenstreken is het landschap grotendeels besloten en staan er redelijk veel bomen. In Ammerland vindt men naast melkveehouders ook akkerbouwers en boomkwekers.

 th2

 

Wesermarsch/Oldenburg (geel)

De landkreis Wesermarsch was vroeger een deltagebied die door dijken is drooggelegd. In dit gebied vindt men voornamelijk kleigrond, maar ook klei-op-veen en veengrond. De Wesermarsch is een rundveehoudergebied met enkele akkerbouwers. In deze regio bevinden zich, naast de landkreis Leer en Öberallgäu, de meeste koeien per hectare.

In de landkreis Oldenburg vindt men lichte tot middelzware zandgronden. Het aantal melkveehouders is hier gering. Er wordt veel akkerbouw bedreven en er is veel druk van de varkens- en pluimveehouders uit de landkreisen Cloppenburg en Vechta.

 th3

 

Elbe-Weser-Driehoek (blauw)

Het zwaartepunt van de landbouw ligt bij de melkveehouderij. In totaal staan in dit gebied ongeveer 250.000 koeien (1/3 van Niedersachsen). De bedrijven zijn de laatste vijf jaar van gemiddeld 75 koeien naar 100 stuks gegroeid. Er zijn veen-, zand- en kleigrond in dit gebied. Ook akkerbouw, biogasproductie en het 'Oude land' een boomgaard gebied beinvloeden dit gebied.

 weser elbe

 Andere gebieden

In Oost Duitsland is het, door de grotere oppervlakte van het gebied, wat moeilijker om aan te geven hoe de diverse landschappen er uit zien. kortweg kan worden gesteld dat er diverse soorten landschappen zijn.

 
Gebiet D fr NL Seite